Riittipäivien sunnuntain 27.9 esiintyjät ja abstraktit
Ajankohtaista / Kerää

Riittipäivien sunnuntain 27.9 esiintyjät ja abstraktit

Ohjelma/Program link Lataa/Upload program riittipaivat 2015 Outi Pohjanheimo FM Outi Pohjanheimo tutkii intuitiivista ja maagista ajattelua parantamiseen littyvissä uskonnollisissa konteksteissa Helsingin yliopiston uskontotieteen oppiaineessa.Tutkimus edustaa poikkitieteellistä kognitiivista uskontotiedettä. Opetustyössä häntä kiinnostaa uusien oivaltavaa oppimista edistävien menetelmien kokeilu. Verkosta saatavat Outin artikkelit: The enrichment of magical thinking through practices among Reiki-healers https://ojs.abo.fi/index.php/scripta/article/view/294 Oma oikea usko – toisten väärä taikausko. Maagisen … Lue loppuun

Susanne Ådahl: Maaginen tietoisuus – rajojen rikkoutuminen mielen, kehon ja luonnon välillä
Kerää / Yhdistää

Susanne Ådahl: Maaginen tietoisuus – rajojen rikkoutuminen mielen, kehon ja luonnon välillä

Susanne käyttää esitelmässään käsitettä ”maaginen tietoisuus” kuvatessaan nykyaikaista, länsimaisen modernin yhteiskunnan tiettyjen piirien, tapaa etsiä pääsyä luontoyhteyteen. Susannen avaa meille mm. sitä, mitä tämä yhteys kertoo ihmismielen voimavaroista. Susanne Ådahl (VTT) on lääketieteen antropologi, joka Mieli ja toinen -projektissa tutkii äänien kuulemisen elettyä kokemusta. Miten ääniä kuulevat selittävät kokemustaan, ja millaisia merkityksiä he kokemukselle antavat? Mitä maallikkoteoriat äänien kuulemisesta kertovat suomalaiseen … Lue loppuun

Susanne Ådahl: Magical Consciousness – On transgressing the boundaries between mind, body and nature
In English

Susanne Ådahl: Magical Consciousness – On transgressing the boundaries between mind, body and nature

In my presentation I use the concept of magical consciousness to discuss how we in Western, modern societies are today, in certain circles, searching for a way to reconnect with nature and what this connection tells us about the capacities of the human mind. I use the concept of magical consciousness to help me think … Lue loppuun

Outi Pohjanheimo: Rituaalin syntylähteillä
Kerää / Yhdistää

Outi Pohjanheimo: Rituaalin syntylähteillä

Rituaalimuseon kevään 2014 luentosarjassa Uskontotieteilijä Outi Pohjanheimo johdatteli kuulijat rituaalin ”syntylähteille” maagis-uskonnollisen ajattelun kautta: Maagis-uskonnollisesta ajattelusta Pohdinnan aiheena oli se, miksi ja miten rituaalit ovat syntyneet. Tarkastellessamme jotain rituaalia, kuten vaikka kaikille tuttua kastetoimitusta, olemme usein tietämättömiä siitä miksi juuri tässä rituaalissa käytetään juuri tällaisia esineitä, vaatteita, merkkejä, eleitä yms. ja mihin ne perustuvat. Kuitenkin, jos … Lue loppuun