Susanne Ådahl: Maaginen tietoisuus – rajojen rikkoutuminen mielen, kehon ja luonnon välillä
Kerää / Yhdistää

Susanne Ådahl: Maaginen tietoisuus – rajojen rikkoutuminen mielen, kehon ja luonnon välillä

Susanne käyttää esitelmässään käsitettä ”maaginen tietoisuus” kuvatessaan nykyaikaista, länsimaisen modernin yhteiskunnan tiettyjen piirien, tapaa etsiä pääsyä luontoyhteyteen. Susannen avaa meille mm. sitä, mitä tämä yhteys kertoo ihmismielen voimavaroista. Susanne Ådahl (VTT) on lääketieteen antropologi, joka Mieli ja toinen -projektissa tutkii äänien kuulemisen elettyä kokemusta. Miten ääniä kuulevat selittävät kokemustaan, ja millaisia merkityksiä he kokemukselle antavat? Mitä maallikkoteoriat äänien kuulemisesta kertovat suomalaiseen … Lue loppuun

Susanne Ådahl: Magical Consciousness – On transgressing the boundaries between mind, body and nature
In English

Susanne Ådahl: Magical Consciousness – On transgressing the boundaries between mind, body and nature

In my presentation I use the concept of magical consciousness to discuss how we in Western, modern societies are today, in certain circles, searching for a way to reconnect with nature and what this connection tells us about the capacities of the human mind. I use the concept of magical consciousness to help me think … Lue loppuun